Stockholms Sjukhem Hus B, vårdavdelningar och paramedicinsk behandling