Nyheter

Arkitektur och design

2023-08-15
RESPONS ARKITEKTER VÄLKOMNAR NY MEDARBETARE

Vi hälsar vår nya medarbetare Björn Hübinette varmt välkommen. Björn är Byggnadsingenjör SBR, Erfaren BIM-projektör och Model Manager hos oss på RESPONS.

VARMT VÄLKOMMEN BJÖRN!

2023-07-06
RESPONS ARKITEKTER VÄLKOMNAR NY MEDARBETARE

Vi hälsar vår nya medarbetare Mario Bernad Rivera varmt välkommen. Mario är arkitekt, utbildad i Spanien. Han är även Archicad expert hos oss på RESPONS.

VARMT VÄLKOMMEN MARIO!

 
Juli 2023
CMB-kvarteret på Campus Solna – ombyggnation för Life science, med fokus på återbruk!

Nu fortsätter vi projekteringen för ny användning av befintliga byggnader till flexibla, funktionella laboratorie- och kontorslokaler för flera hyresgäster med gemensamma servicefunktioner.

Sammanlagt omfattar de fem byggnaderna i CMB-kvarteret strax över 9 000 kvadratmeter bruttoarea, var av cirka 6 000 uthyrningsbar yta, som kommer att genomgå en omfattande renovering. Projektet har ett stort fokus på återbruk!

Beställare: Akademiska Hus

För mer info: CMB-kvarteret på Campus Solna byggs om för life science | Akademiska Hus

Idag, 21 november, firar vi Circular Monday i CCBuild, Centrum för cirkulärt byggande!

Initiativet Circular Monday uppmärksammar cirkulär konsumtion. Vi på RESPONS arkitekter är en av över 100 partners i CCBuild som jobbar tillsammans för att bidra till en mer cirkulär bygg- och fastighetsbransch. 

#circularmonday #viärCCBuild
Mer info: www.ccbuild.se

Mars 2022
Fortsatt förtroende på Campus Solna!
CMB-Kvarteret
Respons arkitekter är mycket glada åt att ha fått fortsatt förtroende från Akademiska Hus att utveckla CMB- kvarteret på Campus Solna!
Uppdraget innebär att projektera för nyanvändning av befintliga byggnader till flexibla, funktionella laboratorie- och kontorslokaler för flera hyresgäster, med gemensamma service-funktioner. Naturligtvis med stort fokus på återbruk.

CMB kvarteret ligger på en mycket händelserik och attraktiv plats på campusområdet, i direkt anslutning till den framväxande Hagastaden med sin blandning av boende, parkområden, handel, världsledande forskning och högspecialiserad vård.
Platsen genomgår just nu förändringar i takt med att Hagastaden integreras med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Till exempel byggs just nu en helt ny tunnelbanestation med uppgång alldeles intill kvarteret.

Flera av Respons mest spännande aktuella och genomförda uppdrag återfinns inom Campusområdet.

Mars 2022

RESPONS arkitekter har beslutat att stödja Ukrainas folk humanitärt via Läkare utan Gränser med 15.000 kr (1000 kr per anställd).

För mer info: Arkitektföretagen skänker pengar till hjälp för Ukraina – Arkitekten.se

Februari 2022
Swedish Architects Climate Declare & Biodiversity Emergency
CCBuild

RESPONS arkitekter har skrivit under Swedish Architects Climate Declare & Biodiversity Emergency, ett svenskt arkitektupprop för att möta klimatkrisen och hoten mot biologisk mångfald.

Vi är associerad partner i CCBuild (Centrum för cirkulärt byggande), där vi samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden.
För mer info: Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) – YouTube

December 2020
Byggstart för ROT-projekt "Sågarna"

”Sågarna” består av 3 st fastigheter Kv Ryggsågen 3, Kv Ryggsågen 2 och Kv Gradsågen 3, i Enskede. Totalt 4 st bostadshus bestående av 50 st lägenheter samt lokaler.

Ett spännande ROT-projekt som har projekterats i enlighet med fastighetsägarens långsiktiga förvaltningsplan.

RESPONS arkitekter har varit med att ta fram förfrågningsunderlag och bygglovshandlingar åt fastighetsägaren. Vi fick även uppdraget att projektera bygghandlingar åt byggnadsentreprenören och handlingar är hittills levererade för etapp 1.

I september i år startade ombyggnationen för etapp 1 och i april 2021 är byggstart för etapp 2.

2020-10-01
RESPONS ARKITEKTER VÄLKOMNAR NY MEDARBETARE


Vi hälsar vår nya medarbetare Cecilia Tidblad Johansson varmt välkommen. Cecilia har praktiserat hos oss i olika omgångar under sin studietid. Idag är hon färdigutbildad arkitekt och ska fortsätta jobba hos oss på RESPONS.

VARMT VÄLKOMMEN CECILIA!

September 2020
Byggstart för ombyggnationen av Retziuslaboratoriet

Nu startar ombyggnationen av Retziuslaboratoriet.

Respons arkitekter har under ett års tid arbetat med både konceptutveckling och hyresgästanpassning för flexibla moderna laboratorie- och kontorslokaler samt med projektering av gemensamma funktioner i huset.

I den ca 24175 m² (BTA) byggnaden kommer det finnas plats för flertal företag och organisationer med koppling till utbildning och forskning inom medicin och hälsa.

2020-09-17
Invigning av A Working Lab Innomedicum på Campus Solna

Idag invigs den nära 5000m² stora co-workingmiljön på KI Campus Solna.

A Working Lab Innomedicum består av flexibla arbetsplatser, privata kontor, lablokaler, mötesrum, makerspace och evenemangsutrymmen för verksamheter inom Life Science. Huset ska fungera som en knutpunkt för studenter, forskare, företagare och start up-bolag på Campus Solna. Det är Akademiska Hus tillsammans med KI Innovations och KI Science Park som står bakom satsningen.

Respons arkitekter har på uppdrag av Akademiska Hus varit med på denna 4-års-långa resa att transformera en av campusområdets äldre forsknings- och utbildningsbyggnader till denna nya och viktiga centrala mötesplats för innovation inom Life Science.

Våren 2020
Coronapandemin

Som alla andra följer vi utvecklingen noga avseende den pågående Covid-19-pandemin i samhället. Det är en ansträngd och ovan situation som drabbar hela samhället och sjukvården och våra sköraste medmänniskor i synnerhet. Det kommer oss extra nära då vi har egna medarbetare som ingår i riskgrupperna.
Eftersom våra uppdrag till stor del omfattar projekt inom vårdsektorn samt forsknings- och laboratorielokaler är vi fulla av respekt och vördnad för allt fantastiskt arbete som osjälviskt fortgår inom sjukvården och den medicinska forskningen. Vi är stolta över att få bidra till dessa samhällsbärande sektorer på vårt vis där vi ständigt gör vårt bästa att skapa goda och ändamålsenliga lokaler och en trygg, säker och inspirerande arbetsmiljö för medarbetarna.
Även vårt eget kontor berörs förstås av pandemin och vi har därför infört nya rutiner för hur vi bedriver vår verksamhet. Våra projekt bedrivs fortsatt med fullständigt engagemang men med lite andra metoder än normalt. De flesta medarbetare arbetar stor del av tiden på distans. Kontoret är dock bemannat alla dagar men med färre medarbetare på plats. Detta för att alla ska kunna upprätthålla social distansering enligt våra myndigheters rekommendationer.
Vi håller inga fysiska möten på kontoret, däremot har vi fullt IT-stöd för digitala möten på olika plattformar. Vi ses på Teams, Skype eller något annat digitalt forum! Ta hand om dig, vi tar hand om ditt projekt!
Med vänlig hälsning,
Respons

 

Maj 2020
Innomedicum, Campus Solna

Inflyttning av sista etappen i Innomedicum (Innovationernas Hus).

Projektet startade 2016 som ett fastighetsutvecklingsprojekt av byggnaden ”Farmakologen” och bestod i början av att undersöka förutsättningar för ny användning och ny organisation av byggnadskomplexet som består av 5 husdelar. Fyra år senare och en projektering och byggnadsanpassningar i flera etapper blir det nu dags för inflyttning av de sista delarna som består av Akademiska Hus nationella koncept för co-working: A Working Lab.

Sammanlagt förvandlades ca 5500m² BTA till nya attraktiva kontors- och lablokaler för såväl företag inom Life Science och KI Innovation och KI Holding.

10-årsjubileum
Maj 2020
Ritorp

De sista hyresgästerna har nu fått flytta tillbaka till sina nyrenoverade lägenheter i bostadsområdet Ritorp i Solna efter en omfattande ROT-renovering. Det är ett projekt som vi fått äran att medverka i från början till slut. Första gången vi var inne i byggnaderna och inventerade var alltså för nästan exakt 10 år sedan.
Ett roligt och spännande ROT-projekt som har utförts i enlighet med fastighetsägarens långsiktiga förvaltningsplan med ett 40-årigt perspektiv, dvs att åtgärderna ska uppfylla både samhällskrav och dagens och morgondagens hyresgästers krav på ett skäligt sätt medan man bibehåller respekt för områdets karaktär och historia.
Området består av 4 låghus och 6 höghus med totalt 340 lägenheter och nu är alltså de sista hyresgästerna återinflyttade.
Projekteringen skedde i två etapper, där låghusen var första etappen och höghusen den andra. Låghusen färdigställdes 2015 och nu är även höghusen färdigställt.

April 2020
KIB – Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket

Byggstart för ombyggnation av Universitetsbiblioteket för Karolinska Institutet, Campus Solna.
Respons arkitekter har sedan våren 2019 arbetat med projekteringen av ombyggnation och verksamhetsanpassning för Universitetsbibliotekets publika och administrativa delar. Totalt omfattar projektet ca. 3000m² LOA. Efter ombyggnaden kommer biblioteket vara en del av en modern flexibel lärandemiljö och central plats för informationssökning. En modern kontorsmiljö för bibliotekets administration samt datorsal och flertal grupprum och studieplatser kommer komplettera bibliotekets funktioner.

Mars 2020
RESPONS arkitekter

Hurra!
Vi fyller 15 år!

Mars 2020
Stockholms konstnärliga högskola

Inflyttning av ledning, förvaltning och forskning av Stockholms konstnärliga högskola till nya anpassade lokaler.
Respons arkitekter har haft i uppdrag att projektera ombyggnation och verksamhetsanpassning av lokaler på Valhallavägen för ledning, förvaltning och forskning av Stockholms konstnärliga högskola.

Projekteringen genomfördes i två etapper med sammanlagt ca.1200m² LOA.

Feburari 2020
Wennebohöjden, Mölnbo

Nu börjar inflyttning till bostäderna på Wennebohöjden i Mölnbo!
2015 påbörjade Respons arkitekter initiativet med ett idéprojekt att bebygga den så kallade Wennebotomten i centrala Mölnbo med en småskalig bebyggelse av bostäder. Tillsammans med Eneby Bygg och Steneken vann Respons arkitekter markanvisningen och projekterade därefter sammanlagt 49 nya bostäder med en blandning av lägenheter i storlek 2-3 ROK samt mindre radhus.

Projektet realiserades i samarbete med Urbanvillage och är nu redo för inflyttning och bostäder samt område kan lämnas över till de nya invånarna.

2019
Retziuslaboratoriet

Respons arkitekter har fått förtroendet att projektera ombyggnation och verksamhetsanpassning av Retziuslaboratoriet på Karolinska Institutets Campus Solna.

Efter omlokaliseringar av Karolinska Institutets verksamheter blev Retziuslaboratoriet tomställt och ska nu iordningsställas för nya verksamheter och ett flertal hyresgäster inom Life Science.
Anpassningar kommer göras som etapper och omfattar både gemensamma funktioner i huset samt etappvisa hyresgästanpassningar för både laboratorie- och kontorsverksamhet. Retziuslaboratoriet har sammanlagt ca 24000m² BTA.