Arkitektur

Självständig och lyhörd partner i byggprocessen med bred kompetens.
Awesome Image
Våra tjänster

Arkitektur

Vår gedigna erfarenhet och vårt kreativa, analytiska tänkande, kontinuerlig utbildning och utveckling kombinerad med stor nyfikenhet är våra starka grundpelare för att ta fram innovativa, hållbara och miljövänliga helhetslösningar. Vår målsättning är självklart att alltid kunna ge god och snabb RESPONS!
  • Uppdragsledning och projektsamordning
  • Förstudie och programarbete
  • Bygghandlingsprojektering
  • Inredning

Innovationsarbete och vidareutbildning

RESPONS arkitekters verksamhet kännetecknas av helhetstänkande och arkitektonisk integritet. Vi ser till att varje medarbetare får inflytande och ansvar och ges möjlighet att utvecklas.

Bygghandlingsprojektering

Bygghandlingsprojektering betyder för RESPONS arkitekter en målinriktad vidareutveckling och detaljering av den tidigare utförda förstudien och det genomförda programarbetet. Allt arbete stöds av vårt kvalitets- och miljöledningssystem som grundar sig i SS-EN ISO 9001 och 14001.

Inredning

Vi är vana vid att ta ett totalansvar som omfattar alla typer av rum och verksamheter. Inredningsuppdragen syftar särskilt till att utforma personliga och hållbara miljöer där god arbetsmiljö och trivsel liksom företagsidentitet stärks genom inredningen och miljön.

Kontakta oss
Boka ett möte

Kontakt