Ritorp Förnyelse Etapp 1

Ombyggnad

Uppdragsgivare: Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna

Plats: Ritorp Solna

Storlek: 130 lgh

Projekteringstid: 2010-2012

Status: Etappvis färdigställt 2014-2015

Området från 50-talet är grönt och lummigt där husen ligger i kuperad terräng med uppvuxen barrträdsnatur och berg i dagen.

I samband med stambyte med nya kök och badrum utförs också tillgänglighetsförbättringar och nya entréer. Ett antal nya lägenheter har tillskapats i området i före detta lokaler. Flera lägenheter har också förstorats i samband med förädling av fastigheten.