Kv Tallkotten 5

Ombyggnad-ROT / Nyproduktion av vindslägenheter

Uppdragsgivare: Tyska St:a Gertruds Församling

Plats: Östermalm, Stockholm

Storlek: 11 bef lgh, 4 lokaler, 5 nya vindslägenheter

Projekteringstid: 2015-2016

Status: Pågående

Uppdraget innefattar ombyggnad i samband med stambyte samt nyproduktion av vindslägenheter i en dekorativ neoklassicistisk fastighet på Östermalm. Fastigheten uppfördes år 1893 och ritades av arkitekter Erik Boström och Gustaf Adolf Fristedt. Stockholms stadsmuseum har bedömt fastigheten som särskilt värdefull. Ambitionen med ombyggnaden är att skapa lägenheter som bevarar byggnadens ursprungliga karaktärsdrag och charm, men även ges förbättrade tillgänglighets- och miljöegenskaper.