Ångcentral
Peugeot Malmö
Järna Mejeri
Reservkraftsbyggnad Danderyds Sjukhus