Kavlinge gruppboende enligt LSS

Nybyggnad

Uppdragsgivare: Linnéa Omsorg AB

Plats: Stigtomta, Nyköpings kommun

Storlek: 580 m2 BTA

Projekteringstid: 2013

Färdigställt 2014

Uppdraget bestod i att utveckla en gruppbostad enligt LSS som typhus för prefabtillverkning. Byggnaden består av en central belägen gemensam del, personaldel och 6 lägenheter som arrangerar sig runt ett öppet atrium. Alla lägenheter är full utrustade och tillgänglighetsanpassade. Gruppbostaden är avsedd för vuxna personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och är placerad i en naturnära miljö.