GIH Gymnastik- och Idrottshögskolan

Plats: Gärdet, Stockholm

Renovering av utbildningslokaler och idrottshallar, hus 2 och 3

Uppdragsgivare: Akademiska Hus AB

Projekteringstid: 2012

Färdigställt 2013

GIH byggdes på 1940-talet för utbildning av idrottslärare. Idag har GIH drygt 1000 studenter och forskare inom idrott och hälsa. I samband med tillbyggnad av GIH´s huvudbyggnad behövde även hus 2 och 3upprustas. Här ryms förutom idrottshallar även aula, lärarrum, seminarierum, pausrum samt omklädningsrum för GIHs studenter. I uppdraget ingick att hitta en färgskala som både stämmer med den nya tillbyggnaden från 2012 och med husens egna uttryck från 1940-tal och 80-tal. Det konstverk som finns i entrén har spelat en tydlig roll i val av färger.