Markanvisning Skolbänken

Stadsplanering / Nybyggnad

Samarbetsprojekt mellan Respons arkitekter, Eneby Bygg och Steneken

Plats: Mölnbo, Södertälje kommun

Storlek: ca. 30 bostäder

Projekteringstid: pågående sedan 2015

Bygglovsförberedande utredningsarbete

 

Med utgångspunkt i ett idéprojekt av Respons arkitekter initierades samarbetet med Eneby Bygg och Steneken, som resulterad i en ansökan om markanvisning för den sk Wennebotomten i Mölnbo. Fastigheten föreslås bebyggas med en småskalig bebyggelse med ca 30 lägenheter i storleker från 1- 3 ROK. Byggnaderna anordnas enligt radhusprincipen och placeras i samklang med topografi och vegetation, där den nuvarande karaktären bevaras och förstärks. Det befintliga vägnätet kompletteras med gångvägar på fotgängarnas villkor. Parkering anordnas centralt på fastigheten. Upplåtelseformen kommer vara hyresrätt med inriktning på ett långsiktigt ägande och en varaktig förvaltning.

Ett intentionsavtal har tecknats mellan Eneby Bygg och Södertälje kommun.