KM-Wberg

Om- till- och påbyggnad

Uppdragsgivare: Akademiska Hus AB, Region Stockholm

Plats: Karolinska Institutet, Campus Solna

Storlek: ca 5000 m2

Projekteringstid: 2009-2012

Status: Etappvis färdigställt 2012-2014

KM-Wbergprojektet har resulterat i ett av norra Europas mest moderna laboratorium inriktade på medicinsk forskning för Komparativ Medicin.

Projektet omfattade allt från en omfattande utredning där verksamhetens komplexitet analyserades och olika alternativ studerades till bygghandlingsprojektering.

Projektet genomfördes som en samverkansentreprenad.