Järna Mejeri

Nybyggnad

Uppdragsgivare: Järna Mejeri AB, Järna

Plats: Järna

Storlek: 620 m2 BTA

Projekteringstid: 2013 – 2015

Status: färdigställt

Respons arkitekter fick i uppdrag att projektera ett helt nytt lokalt mejeri belägen intill Saltå kvarn i Järna. Mejeriet ska ta hand om mjölken från de lokala biodynamiska gårdar och förädla den till högkvalitativa ostar och övriga mjölkprodukter. Förutom förstudie, programarbete, bygglovhandling och byggprojektering omfattar uppdraget även tomtutredningar och projekteringsledning.