Ladugård Yttereneby Gård, Järna

Nybyggnad

Uppdragsgivare: Stiftelsen Agape Järna, Eneby Bygg AB (totalentreprenör)

Plats: Yttereneby Gård, Järna

Storlek: 2200 m2 BTA

Projekteringstid: 2013-2014

Status: Färdigställt 2015

Yttereneby Gård ligger inbäddad i det sörmländska kulturlandskapet mellan Skillebyholm och Ytterjärna Kulturcentrum och utgör en del av det biodynamiska jordbruket i Järna. Med ett växande antal mjölkkor och omställningen till lösdrift blev en ny modern ladugård nödvändig som förbättrar djurhållning, mjölkning och arbetsmiljön på gården. I samband med ladugården uppfördes en ny gödselbassäng samt en våtmarksanläggning. I uppdraget ingick allt från programarbete till byggprojektering samt projekteringsledning. Uppdraget genomfördes i nära samarbete med entreprenören.