Reservkraftsbyggnad Danderyds Sjukhus

Plats: Danderyd, Stockholm

Nybyggnad ca 2500 m²

Uppdragsgivare från förstudie till systemhandling: Locum AB

Uppdragsgivare bygghandlingar : Kraftkompaniet HB

Status: Färdigställt 2012

En ny reservkraftsanläggning med plats för 6 aggregat byggdes för att säkra framtida reservkraftbehov på Danderyds sjukhus. Vårt uppdrag omfattade hela skedet från tidiga utredningsskisser, förstudie, bygglov till bygghandlingar och uppföljning. Gestaltningen följer Danderyds sjukhus typiska exteriör. Invändigt finns förutom driftcentral, fläktrum och aggregat även arbetsplatser, lunchrum och mötesrum.

I projektet ingick även underlag för kabeldragning över hela sjukhusorådet samt flera nya mottagnings- och fördelningsställverk.