Frösunda ROT

Ombyggnad

Uppdragsgivare: Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna

Plats: Frösunda, Solna

Storlek: 245 hyreslägenheter,
storlek varierande från 1 rok till 3 rok.

Projekteringstid: Etappvis från 2007-2010

Status: Etappvis färdigställt 2009-2013

Området består av 10 huskroppar i klassisk 50-talsstil längs Förvaltarvägen i Frösunda i Solna. Lägenheterna har byggts om varsamt till modern standard där de ursprungliga kvalitéerna tagits tillvara.

I uppdraget har också ingått att analysera allmänna ytor och på det sättet har vi bl a identifierat ytor som kunnat byggas om till nya lägenheter, tvättstugor och en ny gemensamhetslokal i en fd panncentral. I samband med omputsning av fasaderna gavs området en ny färgsättning och balkonger mot gårdarna förstorades och försågs med nya räcken.