Framtidens Lab

Ombyggnad

Uppdragsgivare: Akademiska Hus AB

Plats: Huddinge, Flemingsberg

Storlek: 12300m2 BTA

Projekteringstid: pågående sedan 2014

Bygghandlingar

Projektet syftar till att förse Karolinska Institutets Campus Syd med toppmoderna forskningslokaler för ett institutionsövergripande arbetssätt. Lokalerna ska efter ombyggnad fungera temaindelat och ge forskarna enklare tillgång till avancerad utrustning. Målet är att skapa en stimulerande arbetsmiljö med nya kontakter och möten över institutionsgränserna. Ombyggnationen ställer mycket högra krav på utformning och teknisk försörjning för KI:s avancerade forskning.

Byggstart under sommaren 2016. Etappvis inflyttning till vintern 2018.