#FLOTT-BOENDE

Allmän arkitekttävling Dalslandstugan 2.0

Utformning av ett typhus för modernt boende i vattennära lägen i Dalsland.

Storlek: 5 ROK; 130m² BTA

#FLOTT-BOENDE placeras som svävande flottar i landskapet på små privata tomter där allmänningar emellan husen medger passager och strövområden för både de boende och allmänheten. Tack vare den svävande konstruktionen kan ingrepp i naturen för grundläggningen begränsas.

Byggnaden har nätta mått och kompakta dimensioner men ger ett generöst intryck pga hög takhöjd i vistelsezonerna. Den symmetriska planlösningen gör det lätt att anpassa husets positionering och orientering efter olika platsers förutsättningar som vädersträck, utsikter, och höjdförhållanden.

Typhuset är utvecklad för en boendemiljö i Dalslands vackra landsbygd med varierande naturtyper. Huset ger utrymme för en familj att kombinera arbetslivet på distans med ett aktivt friluftsliv.