Nya Karolinska Sjukhuset

Nybyggnad

Uppdragsgivare: Skanska /Locum Ab

Plats: Solna

Projekteringstid: 2010-2013

Vi deltog som underkonsulter till Tengbom och Skanska i tävlingsfasen för Nya Karolinka Sjukhuset. Då hade vi huvudansvaret att utforma avdelningarna för Onkologi, Sterilcentral, Tryckkammarenhet, Bårhus och Obduktion. I det fortsatta arbetet under bygghandlingsprojektering var vi underkonsulter till WTT. Vårt deluppdrag för dessa projekt innebar förslagshandlingar med många brukarkontakter på KS, funktionsplanering, rumsskisser, programhandlingar, systemhandlingar, viss RFP-uppdatering, samt i slutskedet BIM-projektering för den fristående onkologibyggnaden under bygghandlingsfasen. Två arkitekter samt en byggnadsingenjör ingick i vår organisation för dessa projekt.