“Bygg där du bor”

Forskningsprojekt

Plats: Stor-Stockholm

Status: Idéprojekt

Koncept/Målformulering:
Vi vill vara en positiv motkraft mot den nej-sägar-attityd som florerar i debatten. Satsa på att utnyttja befintlig infrastruktur, förtäta samt förenkla plan- och byggprocesser.

Vi gav oss själva en hemläxa;
Var i vår egen närhet skulle vi själva tycka det var OK med nyproduktion/förtätning? Vår personal bor utspridda i Storstockholm, från Märsta i norr till Mölnbo i söder. Med utgångspunkt från den egna bostaden skulle vi hitta plats för minst 30 lägenheter inom 500m. Vi inventerade ”överblivna” markområden, exempelvis under broar. Man kan konstatera att förvånansvärt många platser kan hittas!

Förslag till lösningar:
Ta fram planlösningar för kompakt men kvalitativt boende, max 18-20m2 för enkelrum, dubbletter på upp till 35m2 vilket borde borga för överkomliga hyror.

Vi har testat olika byggnadstyper; fristående Attefallshus, modulbyggande, containerlösningar, högt och tätt. Var plats har sina förutsättningar och lämpar sig olika bra för olika lösningar.

Möjligheterna är många, liksom utmaningarna – att bygga för unga men samtidigt med en medvetenhet om att landets befolkning inom en snar framtid kommer att bestå av en hög andel äldre. Fler små lägenheter i lätttillgängliga områden ökar flexibiliteten i bostadsbeståndet och samnyttjande kan ge ett mervärde till boendet, något som kan passa många olika åldrar. Det är att bygga hållbart, men kan även bidra till att hålla byggkostnaderna nere.

Vill du läsa mer?

Beställ ett ex av vår rapport ”Bygg där du bor”